Vi stiller krav

Skal vi investere i dig, din virksomhed eller din idé, må du naturligvis indstille dig på at vi stiller krav.

Sandsynligvis er disse krav i tråd med de krav du stiller til dig selv, dine aktiviteter og din arbejdsindsats.

De aktiviteter og projekter vi deltager i er forskellige. Men, som udgangspunkt må du indstille dig på at vi sammen med dig vil søge positivt at påvirke din idé/virksomhed og hvordan den skal udvikles forretningsmæssigt.

Vi vil følge dig og vores investering, ligesom vi vil være engageret i virksomhedens udvikling, dit daglige virke og hvordan dine ideer implementeres og virker i praksis.

Vi tilbyder

Udover at vi stiller kapital til rådighed, tilbyder vi også at være sparringspartner og forsøge at give ideer og inspiration til hvordan virksomheden kan udvikles, konsolideres og opbygge værdi. Nogle gange investerer vi selv, andre gange sammen med andre i vort investornetværk. Læs evt. mere her DAN-BAN.org

Hvordan vi konkret gør ovenstående bedst muligt i praksis og hvordan vi implementerer dette så det passerbedst til dig, din idé og virksomhed drøfter vi på en af vore første møder.

Vi har altid fokus på det hovedformål at du og din virksomhed skal blive en succes, udvikles og på sigt give et godt afkast til dig og os.

Det er din drivkraft, dine ideer og dine beslutninger og evt. medarbejdere, der kommer til at afgøre hvor megen succes, udvikling og indtjening din virksomhed opnår.