Kom godt i gang

Uanset på hvilket stadie din idé eller din virksomhed er, er du er altid velkommen til at ringe/skrive til os for en uforpligtende drøftelse.

Når vi evt. mødes første gang, er der nogle punkter vi gerne vil drøfte med dig som du i det omfang det er relevant, enten allerede har taget stilling til eller gjort dig tanker om.

Grundlæggende
Beskriv din ide, hvad det er du vil. Hvad skal der komme ud af det og hvad er dine forudsætninger forat kunne udføre din ide i praksis? Hvad skal du bruge hjælp til?

Budget
Et overblik over hvilke investeringer der skal gøres for at dit forehavende kan omsættes til praksis. Ligeledes et driftsbudget, samt din forventninger til den økonomiske udvikling i din virksomhed.

Marketingplan
Hvordan har du forestillet dig omverdenen skal få øje på dig, din virksomhed, din ide, dig?

CV
Lidt om hvad du har beskæftiget dig med i dit arbejdsliv og evt. relevant uddannelse.

Om dig personligt
Hvad har du lyst til at fortælle os? Hvad er dine styrker og svagheder? Familieforhold? Hvordan tror du at vi hos InnoMega A/S bedst kan supportere dig?

Ovenstående behøver ikke have karakter af færdige planer og køreklart materiale. Lav det i den form der passer dig og lad os tage drøftelserne derfra.

Vi hæfter os i overvejende grad ved din personlighed, din ide, dit engagement og din arbejdsomhed og ikke nødvendigvis på hvor god du er til at lave flot præsentationsmateriale.