Hvad kan vi?

Hos InnoMega A/S arbejder vi ud fra filosofien om, at man er klog hvis man ved, hvad man ikke ved noget om.

Vi har gennem Danish Business Angles et netværk af iværksættere og lærde som kan inddrages i relevante opgaver. Læs mere på DAN-BAN.org – Ligeledes har vi internt i virksomheden og i datterselskaber forskellige relevante kompetencer.

Godt købmandskab og erfaring omkring afsætning, marketing og kommunikation er nogle af vore stærke sider. Men også Juridiske, økonomiske, HR og ledelsesmæssige forhold er områder hvor vi kan yde en god og kvalificeret sparring til de virksomheder og mennesker vi investerer i.

InnoMega A/S opererer inden for 4 hovedområder med fokus på iværksætteri:

  1. Nye(re) virksomheder/ideer – Du har en ide, et nyt produkt, en ny service som du mangler kapital/hjælp til at få i markedet.
  2. Du har allerede en virksomhed – men, mangler hjælp/kapital til at lancere en ny ide/produkt/service/koncept
  3. Du har en virksomhed – Men, af den ene eller anden grund mangler du hjælp til at få virksomheden bragt i god gænge igen.
  4. Du ønsker at overtage en virksomhed – du måske er en del af/er ansat i, men mangler kapital/viden eller andet for at kunne gennemføre en overtagelse.

Erfaring har vist os, at vi er bedst til at rådgive og vejlede personer og virksomheder som er i vækst og med højst nogle få års historik. Som følge heraf, er det også den type virksomheder vi hovedsageligt ønsker at investere i og være en del af.

Sagt på en anden måde:
Vi investerer i mennesker, nye ideer og virksomheder, som mangler kapital og hvor virksomheden hovedsageligt er baseret på indehavernes drive og ønske om succes.

Hvad kan du?

Ja, det må du fortælle os!

Men, vi har en ide om nogle grundlæggende egenskaber du som menneske skal besidde for at vi vil investere i dig, dine ideer, din virksomhed:

  1. Du er hædersmand/dame, oprigtig og fortjener tillid
  2. Du brænder for dine ideer og er villig til at satse for at føre dem ud i livet
  3. Du har opbakning fra familie og bagland
  4. Du er klar til at yde en indsats ud over det sædvanlige for at gennemføre dit forehavende
  5. Du kan arbejde selvstændigt, men er også lydhør overfor andres ideer og argumenter
  6. Du er resultatorienteret og vedholdende

Herudover skal du naturligvis i et vist omfang besidde egenskaber der relaterer til den idé/det forehavende du har.

Viden kan tillæres – vi lærer jo så længe vi lever. Der er derfor ingen tvivl om at det er dig som person, dine personlige egenskaber og dine motiver vi vægter højest i forhold til vores vurdering af om vi skal investere i din virksomhed. Eller rettere, investere i dig!