Om InnoMega A/S

InnoMega A/S er ejet af Landmark Holding ApS cvr.  30 17 50 69 og Omega A/S cvr. 21 23 08 04.

Ejerne bag selskaberne er Freddy Landmark og Jørgen Okholm. Begge har vi bred erfaring med opstart af mindre virksomheder, ligesom vi gennem eget administrationsapparat, samarbejdspartnere og tilknyttede konsulenter har erfaring i håndtering af de opgaver og udfordringer der altid viser sig i forbindelse med lancering af nye virksomheder, tiltag og ideer

Vore investeringer udgør som oftest mellem 100.000 og 1.000.000 kr. Som følge heraf giver det sig selv at det er mindre nye virksomheder og nye ideer der har vor interesse.

InnoMega A/S ønsker at investere i virksomheder hvor vi kan blive medejere, have indblik i den daglige drift, samt at fungere som sparringspartner og vejleder i nødvendigt omfang.

InnoMega A/S køber sig ind i virksomheder/idéer og stiller kapital til rådighed, men også viden, sparring og administrativ assistance.
De virksomheder og personer vi ønsker at investere i er oftest kendetegnet ved at være:

  •   -Mindre nye eller bestående virksomheder der står overfor nylanceringer/udvidelser
  •   -Ejet af en eller flere personer der selv er beskæftiget i virksomheden
  •   -Drevet af entusiasme og et ønske om at skabe, få succes og økonomisk gevinst