Vi stiller krav

Skal vi investere i dig, din virksomhed eller din idé, må du naturligvis indstille dig på at vi stiller krav.
Sandsynligvis er disse krav i tråd med de krav du stiller til dig selv, dine aktiviteter og din arbejdsindsats.

Alle de aktiviteter og projekter vi deltager i er forskellige. Men, som udgangspunkt må du indstille dig på at vi sammen med dig vil have indflydelse på din idé/virksomhed, især hvordan den skal udformes, etableres, udvikles forretningsmæssigt.

Vi vil følge dig og vores investering tæt, ligesom vi vil være engageret i virksomhedens opbygning, dit daglige virke og hvordan dine ideer implementeres og virker i praksis.

Udover at vi stiller kapital til rådighed, vil vi også være sparringspartner og forsøge at give ideer og inspiration til hvordan virksomheden kan udvikles og konsolideres.

Vi deltager i nogle tilfælde som ”sleeping partner”, altså kun med kapital. Men i de fleste tilfælde bidrager vi ligeledes aktivt med sparring og udvikling.

Hvordan vi konkret gør dette bedst muligt i praksis og hvordan vi implementerer det som en naturlig del af dig, din idé eller din virksomhed drøfter vi på en af vore første møder.

Vi har altid fokus på det hovedformål at du, din idé og din virksomhed skal blive en succes, udvikles og give et godt afkast til dig og os.

Det er din drivkraft, dine ideer og dine beslutninger der kommer til at præge virksomheden, evt. medarbejdere og hvor megen succes, udvikling og indtjening din idé/virksomheden opnår.