Kom godt i gang

Uanset på hvilket stadie din idé eller din virksomhed er, er du er altid velkommen til at ringe/skrive til os for en indledende og uforpligtende drøftelse.

I den indledende fase har vi ikke nogen specifik forventning eller noget specielt krav til hvordan du fremlægger dit forehavende for os. Om du har en færdig forretningsplan, en løs idé, en prototype eller et par nedfældede ting håndskrevet på papir er ikke så vigtigt i denne fase – måske skal vi hjælpe dig med at konkretisere din idé, eller måske har du styr på det hele. Når vi mødes første gang er der herunder nogle punkter vi gerne vil drøfte med dig som du i det omfang det er relevant, enten allerede har taget konkret stilling til eller som du har gjort dig tanker om.

Grundlæggende
Beskriv din ide, hvad det er du vil. Hvad skal der komme ud af det og hvad er dine forudsætninger for at kunne udføre din ide i praksis ? Hvad skal der til m.m. ?

Budget
Startbudget – Et overblik over hvilke investeringer der skal gøres inden dit forehavende kan omsættes til praksis. Ligeledes et driftsbudget der beskriver indtægter og udgifter, samt hvordan du forventer disse vil udvikle sig.

Marketingplan
Hvordan har du forestillet dig omverdenen skal få øje på dig, din nye virksomhed, din ide ?

CV
Lidt om hvad du har beskæftiget dig med i dit arbejdsliv.

Om dig personligt
Hvad har du lyst til at fortælle os ? Hvad er dine styrker og svagheder ? Familieforhold ? Hvordan tror du at vi hos InnoMega A/S bedst kan supportere dig ?

Ovenstående behøver ikke have karakter af færdige planer og køreklart materiale. Lav det i den form der passer dig og lad os tage drøftelserne derfra. Vi hæfter os i overvejende grad ved dig, din ide, dit engagement og din arbejdsomhed og ikke nødvendigvis på vor god du er til at lave flot præsentationsmateriale.