Hvad kan vi?

Hos InnoMega A/S arbejder vi ud fra den filosofi, at man er klog hvis man ved hvad man ikke ved noget om. Vi har derfor et stort netværk af fagfolk og lærde vi trækker på i vort daglige arbejde. Ligeledes har vi internt i virksomheden og i datterselskaber forskellige relevante kompetencer.

Godt købmandskab og erfaring omkring afsætning, marketing og kommunikation er nogle af vore stærke sider. Men også Juridiske, økonomiske og ledelsesmæssige forhold er områder hvor vi har kompetencer og hvor vi kan yde en god og kvalificeret sparring til de virksomheder og indehavere vi investerer i.

InnoMega A/S opererer inden for 4 hovedområder med fokus på iværksætteri:
  1. Nye virksomheder/ideer – Du har en ide, et nyt produkt, en ny service som du mangler kapital/hjælp til at få ud til kunderne.
  2. Du har allerede en virksomhed – men, mangler hjælp/kapital til at lancere en ny ide/produkt/service/koncept
  3. Du har en virksomhed – Men, af den ene eller anden grund er der økonomiske problemer og du mangler hjælp til at få virksomheden bragt i god gænge igen. (turnaround)
  4. Du ønsker at overtage en bestående virksomhed – du måske er en del af/er ansat i, men mangler kapital/viden eller andet for at kunne gennemføre en overtagelse.

Hvad kan du?

Ja, det må du fortælle os !
Men, vi har en ide om nogle grundlæggende egenskaber du som menneske skal besidde for at vi ønsker at investere i dig, dine ideer og/eller din virksomhed:

  • Du er hædersmand/dame, oprigtig og fortjener tillid
  • Du brænder for dine ideer og er villig til at satse for at føre dem ud i livet
  • Du har opbakning fra familie og bagland
  • Du er klar til at yde en indsats ud over det sædvanlige for at gennemføre dit forehavende
  • Du kan arbejde selvstændigt, men er også lydhør overfor andres ideer og argumenter

Herudover skal du naturligvis i et vist omfang besidde egenskaber der kan relateres til den idé/det forehavende du ønsker at starte/udvide.
Viden kan tillæres – vi lærer jo så længe vi lever. Der er derfor ingen tvivl om at det er dig som person, dine personlige egenskaber og dine motiver vi vægter højest i forhold til vores vurdering af om vi skal investere i din virksomhed.
Eller rettere sagt investere i dig !